Stage

Ben je op zoek naar een leerrijke ervaringsgerichte stageplaats? VFG-jong hecht veel belang aan een dialoog waarbij we mogelijkheden zoeken en waar nodig ook grenzen aangeven. Zowel voor ons doelpubliek als onze vrijwilligers en stagiaires.

Contacteer VFG-jong met je stageaanvraag, wensen en noden. Je hoort snel van ons terug.

Een waardevolle stage is een stage waar vanuit de stageplaats tijd en energie in geïnvesteerd wordt om leerkansen te creëren. Cruciaal hierin is een goede stagebegeleiding te garanderen. We begeleiden studenten, sturen hen bij en houden rekening met de vereiste competenties voor de functies waarvoor ze stage lopen.

Anderzijds verwachten wij van stagiairs ook engagement, inbreng van nieuwe ideeën, kritische houding en flexibiliteit. VFG-jong verwacht een positieve, eerlijke en open houding van de stagiair. We benaderen de studenten niet als werkkrachten maar als lerende individuen die de kans krijgen om zichzelf te ontplooien.

Opdrachten waarvoor jongeren reeds beroep deden op VFG-Jong:

  • Sociale stage in het secundair
  • Maatschappelijk engagement vanuit een hogere opleiding
  • Supportprojecten voor bijzondere doelgroepen
  • Vanuit een praktijkvak ervaring moeten opdoen met bijzondere doelgroepen

Contacteer VFG-jong met je stageaanvraag, wensen en noden. Je hoort snel van ons terug.